USŁUGI MEDYCZNE

szybki-kontakt-grafika

Skontaktuj się z nami

nagłówek

Winmed PLUS
ul. Kotarbińskiego 10, 82-200 Malbork
tel: 55 272 72 05, fax: 55 272 72 70

 

Pełny kontakt

szybki-kontakt

Dyżury Aptek

nagłówek

 

Sprawdź

apteki

Opieka nocna

nagłówek

 

Sprawdź

Opieka-nocna

Kinezyterapia

Masaż i fizykoterapia spowodują zmniejszenie odczuwania bólu (czyli usuną skutek), ale jeśli nie zostaną one uzupełnione ćwiczeniami, to przyczyna dolegliwości nadal pozostanie i problem pacjenta znowu się pojawi. Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie mięśni (poprawa stabilności, kontrola ruchu), naukę nowych nawyków ruchowych (ćwiczenia korekcyjne w wadach postawy i po urazach), przyspieszenie powrotu do sprawności po urazach, czy zabiegach operacyjnych (nauka chodu, zwiększenie zakresu ruchu, nauka obciążania kończyn).

Wykonujemy między innymi:

  • ćwiczenia metodą PNF, 

Metoda PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, to metoda kompleksowej terapii, oparta na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych, wykorzystywana do odzyskiwania utraconych funkcji lub kształtowania zaburzonych umiejętności ruchowych. Metoda uwzględnia odczuwanie własnego ruchu (propriocepcję) oraz skupia się na ułatwianiu ruchu zgodnego z fizjologicznymi sposobami jego wykonania.

Metodę PNF stosuje się najczęściej u pacjentów po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kręgowego, z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, stwardnieniem zanikowym bocznym, chorobami móżdżku, polineuropatiami, dystrofiami mięśniowymi; skoliozami, po operacjach wszczepienia endoprotezy, rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego, po złamaniach kości.

  • terapię manualną

Jest to metoda pracy, w której bardzo ważne jest szczegółowe badanie pacjenta, diagnoza i leczenie manualne. Postępowanie terapeutyczne dotyczy pracy ze wszystkimi elementami (kości, torebka stawowa, więzadła, mięśnie, powięzie).
Terapia manualna jest gałęzią fizjoterapii opartą na biomechanice układu ruchu człowieka. Zaburzenia w obrębie tkanek miękkich mogą powodować powstawanie nieprawidłowych napięć, które wpływają na biomechanikę struktur kostnych powodując utratę fizjologicznych schematów ruchowych, a co za tym idzie powodując ból i dysfunkcje. Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe to jedna z najlepszych metod terapeutycznych w medycynie manualnej. Wpływa ona na poprawę ruchomości tkanek miękkich, szczególnie powięzi. Jej głównym celem jest osiągnięcie fizjologicznego, bezbólowego zakresu ruchu. W terapii manualnej wykorzystujemy techniki mobilizacji stawów i tkanek miękkich w celu zwiększenia zakresu ruchu i zmniejszenia bólu, który towarzyszy ruchowi. Terapii manualnej może towarzyszyć uczucie dyskomfortu, ale nie może ona powodować bólu.

Integralną częścią pracy nad poprawą funkcji czy zmiany niefizjologicznych nawyków jest stabilizacja głęboka tułowia i kończyn. Ma ona na celu nauczenie pacjenta czucia ułożenia swojego ciała i możliwości jego korekty i stabilizacji. Jest to podstawa na której budujemy nowe, prawidłowe wzorce ruchowe.

 

i inne ćwiczenia stosownie do potrzeb i możliwości ruchowych pacjenta.

 

W sytuacji, gdy pacjent nie może dojechać do gabinetu oferujemy rehabilitację domową. Mamy możliwość wykonania wszystkich wyżej wymienionych zabiegów u Pacjenta w domu.